Strategia NYT! on uudenlainen valmennus- ja kehitysohjelma, joka parantaa yritysten kykyä johtaa kasvua kestävästi. Ohjelmaan osallistuvien yritysten strategista kyvykkyyttä uudistetaan siten, että yrityksen strategia vastaa kestävän kasvun vaateita joko vastuullisuuden tai kestävän digitaalisuuden näkökulmasta.

Megatrendit osaksi liiketoimintaa

Tarve kehittää pk-yritysten muutoskyvykkyyttä ja uudenlaista liiketoiminnallista osaamista on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Megatrendeinä vastuullisuus ja teknologinen murros haastavat yrityksiä pohtimaan myös strategisella tasolla, millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat omalle liiketoiminnalle. Projektipäällikkö Antti Huuskosen mukaan ohjelman avulla onkin tarkoitus uudistaa yrityksen strategia vastaamaan kestävän kasvun ja teknologisen murroksen vaateita sekä kehittää osaamista johtaa näitä megatrendejä osaksi liiketoimintaa.

Strategia NYT! -valmennus on nyt käynnistynyt yrityskohtaisilla alkukartoituksilla ja päättyy elokuussa 2022. Mukana on 15 kasvuhakuista pk-yritystä Pohjois-Savon alueelta seuraavilta toimialoilta: lääketeollisuus, ravintola-ala, muotoilu, metalliala, taksitoiminta, insinööritoimisto, eläinlääkäri, terveydenhuolto, sisustussuunnittelu, koruteollisuus, tekstiiliala, rahoitustoiminta, elintarviketeollisuus ja viestintä.

Selkeä malli strategiatyöhön

Valmennuskokonaisuuteen kuuluu kaikille yhteinen strategiatyön johtamisen osuus sekä yrityskohtaisesti joko vastuullisuuteen tai kestävään digitaalisuuteen liittyvä osuus. Valmennuksessa hyödynnetään sekä lähivalmennusta että verkko-oppimisalustaa koko ryhmälle ja yrityskohtaisia sparrauksia. Talentreelta vastuullisuuden vastuukonsultteina toimivat Antti Huuskonen ja Jouni Halonen, ja kestävän digitaalisuuden vastuukonsultteina Heikki Meriranta sekä Kimmo Vainikainen. Yleisen strategiaosuuden vastuukonsulttina toimii Heidi Eskelinen.

Valmennus on rakennettu ja etenee strategian nelivaiheisen viitekehyksen mukaan. Nämä neljä vaihetta ovat ymmärrys, näkemys, valinnat ja toteutus. Ymmärrysvaiheessa kartoitetaan yrityksen nykytilaa, näkemysvaiheessa yrityksen ja toimialan tulevaisuuden näkymiä, valinnat-vaiheessa punnitaan strategisia vaihtoehtoja, joista tehtyihin valintoihin työstetään toteutusvaiheessa konkreettiset mittarit ja työkalut. Jokaisessa vaiheessa työstetään strategista osaamista yleisellä tasolla sekä valitun painopisteen näkökulmasta.

Ohjelma toteutetaan “Strategia NYT! Kestävän kasvun johtaminen pk-yrityksissä” -hankkeessa 1.11.2021-30.11.2022. Hankkeen päätoteuttajana toimii Talentree Oy. Hanke rahoitetaan EU-osarahoituksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen tuella. Ohjelman tuloksista tiedotetaan ohjelman päätyttyä ensi syksynä.

Lisätietoja: https://talenttiakatemia.fi/lahivalmennukset/strategia-nyt/

ESR logo.    Vipuvoimaa logo        

Tutustu valmentajiin

Lue lisää

Pysy etujoukoissa tilaamalla uutiskirje!