Yksi keskeisimmistä yritysten tulevaa kilpailukykyä määrittävistä tekijöistä on sen kyky luoda uutta. Näitä innovaatioiksikin kutsuttuja oivalluksia tarvitaan myös Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseen.

Miten tähän asiaan voi sitten vaikuttaa ja minkälaiset asiat tukevat sitä, että yrityksestä tulee innovatiivinen? Tätä asiaa pohti hakukoneyhtiö Google, joka selvitti laajassa kaksivuotisessa tutkimuksessaan sitä, miten parhaat ja innovatiivisimmat tiimit syntyvät. Yleinen olettama on, että rekrytoimalla viisaimmat ja osaavimmat ihmiset, saavutamme parhaat tulokset.

ONNISTUMINEN EDELLYTTÄÄ PSYKOLOGISTA TURVALLISUUTTA

Laajan tutkimuksen tuloksena oli, että keskeisin tiimin onnistumista tukeva asia on ihmisten kokema psykologinen turvallisuus. Yhdysvaltalaisen professorin Amy Edmondsonin luoma käsite tarkoittaa sitä, että tiimin jäsenet voivat puhua avoimesti ja asettua haavoittuvaiseksi toisiinsa nähden tulematta arvostelluksi.

Kun luottamus on syntynyt, ihmiset uskaltavat ottaa riskejä ja tuoda koko kapasiteettinsa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kun virheitä ei enää pelätä, uskalletaan omia näkemyksiä tuoda vahvemmin esiin. Onnistuminen edellyttää luonnollisesti muitakin asioita, mutta ilman psykologista turvallisuutta tulokset jäävät heikommiksi.

MUUTOS LÄHTEE JOHTAMISESTA

Psykologisesti turvattomia työpaikkoja on Suomessa valitettavan paljon. Nämä ovat työpaikkoja, joissa ihmiset eivät uskalla avata suutaan ja haastaa olemassa olevia käytäntöjä. Nämä ovat myös työpaikkoja, joissa omista virheistä ei uskalleta kertoa, eikä omia heikkouksia tuoda esiin.

Muutos lähtee aina johtamisesta ja avoimen kulttuurin rakentamisesta. Kun tietoa jaetaan paljon ja asioista viestitään avoimesti, vahvistuu turvallisuuden tunne työyhteisössä. Kun johtaja paljastaa omia heikkouksiaan, on muidenkin helpompaa olla avoimia. Kysymysten esittäminen valmiiden vastausten sijaan synnyttää keskustelua ja yhteistä pohdintaa.

Psykologisesti turvattomissa työyhteisöissä voidaan huonosti ja hukataan valtava määrä kehityspotentiaalia. Muutoksen on lähdettävä jo koulujärjestelmästämme, jossa luodaan pohja erilaisuuden hyväksymiselle ja avoimuuden kulttuurille. Viime kädessä muutos lähtee aina yksilöstä ja kysymyksestä, mitä minä voin tehdä toisin jo tänään?

Terveisin, Olli Paavola

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 27.11.2019.

Tutustu valmentajiin

Lue lisää

Pysy etujoukoissa tilaamalla uutiskirje!