Työn murros ja teknologinen muutos tuovat ihmislähtöisyyden entistä vahvemmin esiin myös johtamisessa. Muun muassa asiakaslähtöisten palveluiden kehitys, digitalisaation hyödyntäminen ja työn merkityksellisyyden rakentaminen sekä valmentava johtaminen vaativat kaikki ihmislähtöisiä ajattelu- ja toimintamalleja. Ilmiötä vahvistaa vastuullisuuden korostuminen kaikessa yrityksen toiminnassa.

Talentreen valmennukset tarjoavat työkaluja ihmislähtöiseen johtamiseen. Olennaisia ovat tällöin muun muassa itsetuntemuksen, tunnejohtamisen ja vuorovaikutuksen taidot. Johtamisfilosofiamme keskiössä on ihminen, jonka yksilöllistä kehittymistä valmennamme tavoitteellisesti tunnistettujen tarpeiden osalta.

Kasvu lähtee ihmisestä

Valmennustemme avulla johto, esihenkilöt ja työyhteisö saavat tietoa ja työkaluja onnistua työssään: Ihmislähtöisten taitojen hallitseminen tuo johtajalle kykyä innostaa ja motivoida ihmisiä sekä luoda työhön merkitystä. Samalla työyhteisön vuorovaikutusta ja toimintaa voidaan paremmin ohjata strategian mukaiseen suuntaan. Näiden inhimillisten taitojen hallitseminen on keskeistä nykypäivän liiketoiminnassa.

Hyödyt yritykselle

 • Parempi asiakas- ja työntekijäkokemus
 • Vahvempi pitovoima ja sitoutuminen
 • Parempi tuottavuus ja liiketoiminta
 • Uniikin kilpailuedun kehittäminen

Hyödyt yksilölle

 • Saat työkaluja ihmis- ja asiakaslähtöiseen johtamiseen.
 • Opit ovat sovellettavissa päivittäiseen työhösi.
 • Kehität itsetuntemuksen, läsnäolon ja resilienssin taitojasi.
 • Kehityt vuorovaikutuksellisena valmentajana ja johtajana.
 • Kehityt vaikuttavana valmentajana ja johtajana.
 • Kehityt asiakaskokemuksen asiantuntijana.

Kenelle?

Valmennuksemme sopivat moderneille johtajille, jotka haluavat menestyä työssään. Ihmisymmärrykseen keskittyvät valmennuksemme on suunnattu erityisesti toimitusjohtajille, johtoryhmän ja hallitusten jäsenille, henkilöstöhallinnolle ja esihenkilöille. Valmennamme myös asiakasrajapinnassa toimivaa myynnin ja asiakaspalvelun henkilöstöä.

Ota yhteyttä

Kasvuyritysten muutoksissa tukena

Valmennuksemme lähtevät kasvuyrityksen arjen liiketoiminnasta ja haasteista, joissa autamme käytännönläheisesti ja laajamittaisella kokemuksellamme kasvuyritysten kumppanina.

Ymmärrämme ihmistä ja inhimillistä toimintaa ja näemme, mikä merkitys johtamisajattelun ja toimintamallien kokonaisvaltaisella kehittämisellä on henkilökohtaisen ja yrityksen kasvun tukena. Siksi varmistamme valmentajan, vertaisoppimisen ja uusien työkalujen kautta saavutettujen hyötyjen siirtämisen osaksi päivittäistä työskentelyä.

Valmennuksemme rakentuvat ketterille, vuorovaikutteisille ja uudenaikaisille oppimismenetelmille sekä huippuluokan valmentajaverkoston osaamiselle. Valmennuksen lopputuloksena teillä on tavoitteellinen, konkreettinen ja mitattavissa oleva kehityspolku onnistumisen ja vaikuttavuuden seurantaan.

täytekuva

Valitse aiheesi

Palveluihimme kuuluvat esihenkilövalmennukset, johtoryhmävalmennukset ja yksilövalmennukset sekä coaching. Ihmistenvälisiin suhteisiin ja taitoihin keskittyvien valmennustemme aiheita ovat esimerkiksi:

 • uuden esihenkilön työkalupakki
 • esihenkilötyön yhtenäistäminen
 • esihenkilö uudistajana ja valmentajana
 • johtoryhmätyön kehittäminen
 • suorituskyky ja sen johtaminen
 • henkilöstötuottavuus
 • työkykyjohtaminen
 • organisaatiokulttuurin uudistaminen
 • tunneilmaston johtaminen
 • itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
 • asiakaskokemus asiakasrajapinnassa
 • asiakasymmärryksen kehittäminen.
Pyydä tarjous
kuvituskuva

Valitse työkalut

Hyödynnämme valmennuksissamme monipuolisesti erilaisia työkaluja ja menetelmiä, jotka tukevat valmennuksen tavoitteita, monimuotoista oppimista ja syvällisiä oivalluksia. Valmennuksen taustatietona, välitehtävinä tai yhteisen työskentelyn tukena voidaan käyttää mm. seuraavia:

 • LTA-analyysi
 • johtoryhmän toimivuusarviointi
 • johtajuuden itsearvio
 • fasilitoitu keskustelu ja tehtävät
 • palvelumuotoilun työpajat
 • vertaismentorointi
 • coaching
 • webinaari-tallenteet
 • oppimispäiväkirja
 • yhteiset reflektoinnit
 • oma kasvu- ja kehityssuunnitelma
 • mittarit ja seuranta.
Ota yhteyttä

Esimerkkejä valmennuksistamme

Suunnittele teidän huippuvalmennus!

Valmennuksemme rakennetaan yrityksesi tarpeiden ja toiveiden sekä kohderyhmän mukaisesti. Näiden pohjalta määritellään yhdessä tavoitteitanne tukeva sisältö, kesto (1–7 h), tapaamismäärät, oppimismenetelmät sekä mittarit ja arviointi. Valmennukset voidaan toteuttaa niin etä- kuin läsnätoteutuksina tai näiden yhdistelminä.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yrityksesi seuraava huippuvalmennus!

Kysy lisää valmennuksista

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Johanna Haapakorva

Jatkuvasta oppimisesta ja sen yhteydestä yritysten kilpailukykyyn kiinnostunut kehittäjä, jonka osaamisessa yhdistyvät tulevaisuusorientoitunut, ihmislähtöinen ja liiketoiminnallinen ajattelu.

Blogit