Kun maailma ympärillämme muuttuu, myös tarve kirkastaa johtamisen visiota ja toimintamalleja kasvaa: Työn itsenäistyminen ja monipaikkaisuus edellyttävät uudenlaista ja yksilöllistä johtamista. Jatkuvasti lisääntyvä tiedon määrä ja osaamisen kehittämiseen kohdistuvat vaatimukset korostavat tarvetta johtaa uteliaisuutta ja oppimista. Samalla odotus työn merkityksellisyydestä ja arvojen yhteensopivuudesta luo painetta onnistua viestinnässä.

Selkeä yhteinen malli johtamisen kehittämiseen

Johtamisen pelikirja -valmennuksemme avulla yrityksen johtamistyölle luodaan selkeät ja yhtenäiset toimintatavat, joiden toteutumista voidaan seurata säännöllisesti. Pelikirja on yksinkertainen ja vaikuttava tapa nostaa johtamisen tasoa toimintaympäristön muuttuessa, rakentaa työhön sisältöä ja merkitystä ja edistää työyhteisön toimintakykyä.

Hyödyt yritykselle

 • Yhteinen johtamisen visio
 • Selkeä tapa kehittää ja johtaa johtamista
 • Tyytyväisempi ja sitoutuneempi henkilöstö
 • Strategian ja arvojen parempi näkyvyys arjessa

Hyödyt yksilölle

 • Saat työkaluja oman johtamisosaamisesi kehittämiseen.
 • Kehität taitoja, joita nykyajan johtajalta edellytetään.
 • Ammennat jaetusta asiantuntijuudesta ja vertaissparrauksesta.
 • Lisäät selkeyden ja edistymisen tunnetta omassa ja johdettaviesi työssä.

Valmennuksen tuloksena syntyvä Johtamisen pelikirja on avuksi viestinnässä, johtamisosaamisen kehittämisessä ja perehdytyksessä.

kuvituskuva

Kenelle?

Valmennuksemme sopivat johtamistyön kehittämisestä kiinnostuneille organisaatioille, jotka haluavat kehittää strategialähtöistä, arvoperusteista ja kyvykkyyksiä rakentavaa johtamista.

Pyydä tarjous

Opi johtamisen uudet taidot

Valmennus kehittää johtamistyötä strategia- ja arvoperusteisesti vastaamaan vaateita nykyaikaiselle johtamiselle. Valmennuksen ja Johtamisen pelikirjan avulla:

 • Onnistutte avoimeissa ja merkitystä luovassa viestinnässä.
 • Toimitte ennustettavasti ja rakennatte psykologista turvallisuutta.
 • Käsittelette haastavat tilanteet oikeudenmukaisesti ja ratkaisuja hakien.
 • Luotte tunnetta etenemisestä ja merkityksellisistä tavoitteista.
 • Osoitatte luottamusta ja inhimillisyyttä.
 • Uskallatte tarvittaessa puuttua alisuoriutumiseen.
 • Luotte mahdollisuuksia oppimiseen ja ruokitte uteliaisuutta.
 • Ajattelette ja toimitte osallistavasti.
kuvituskuva

Valitse työkalut

Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia työkaluja ja menetelmiä, jotka tukevat valmennuksen tavoitteita ja syvällisiä oivalluksia. Valmennuksen taustatietona, välitehtävinä tai yhteisen työskentelyn tukena voidaan käyttää mm. seuraavia:

 • Osallistujien lähtötasotesti
 • Vuorovaikutteiset ja osallistavat lähivalmennukset
 • Verkko-oppimismateriaali
 • Käytännönläheiset harjoitteet johtamistyön arjessa
 • Oppimispäiväkirja ja itsearviointi
 • Vertaissparraukset kollegan kanssa
 • Yksilöcoaching
Kysy lisää

Rakentakaa oma johtamisen pelikirja!

Johtamisen pelikirja -pakettiin kuuluu viisi ryhmävalmennustapaamista (0,5 pv) kokeneen valmentajan fasilitoimana. Valmennuksissa määritellään strategia- ja arvoperusteinen johtamisen visio ja tavoitellut johtamisen taidot. Nämä kiteytetään Johtamisen pelikirjaksi, joka tukee viestintää, johtamistyön kehittämistä ja perehdytystä. Toteutukset enintään 15 hengen ryhmälle alk. 9 900 € + alv., saatavissa myös isommille ryhmille.

Ota yhteyttä tai kysy räätälöityä tarjousta alla olevan lomakkeen kautta. Tutustu myös Johtamisen uudet 10 käskyä -verkkovalmennukseen.

Kysy lisää valmennuksista

Tutustu valmentajiin

Kaisa Stigell artikkelikuva

Kaisa Stigell

Yli kymmenen vuoden monipuolinen kokemus johtamisesta ja esimiestyöstä. Erityisosaamisena muutosjohtaminen, itseohjautuvien organisaatioiden, liiketoimintamallien ja palveluiden rakentaminen sekä ihmisten ja verkostojen valmentaminen.​
Antti Haapakorva

Antti Haapakorva

Talentreen perustajaosakas, jonka intohimona on kasvu, kehittäminen ja jalkapallo. Valmennuksissa erityinen intohimo ja osaaminen strategioissa ja strategiatyön johtamisessa.
Kaisa Kohtamäki

Kaisa Kohtamäki

Uskoo, että yritysten menestyminen lähtee aina ihmisistä. Vahvuuksinaan hahmottaa syy-seuraussuhteita työyhteisöjen kehittämisessä ja ymmärtää niiden vaikutuksen liiketoimintaan. Tähtää käytännönläheisellä työotteellaan aina tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin.
Mika Sutinen

Mika Sutinen

Kokenut kasvun osaaja ja hallitusammattilainen, joka toimi aiemmin esimerkiksi Musti ja Mirri -ketjun toimitusjohtajana. Nykyisin hallitusammattilainen ja Vaaka Partnersin Industrial Partner. Talentree Oy:n osakas ja Senior Advisor.
Olli Paavola

Olli Paavola

20 vuoden kokemus kouluttamisesta ja valmentamisesta: teemoina erityisesti strategia, strategian jalkauttaminen ja johtajana kehittyminen. Kiinnostunut maailmaan muutoksesta sekä historian ja tulevaisuuden välisestä suhteesta.

Muita valmennuksiamme