Yhä useampi yritys arvioi vastuullisuuden merkityksen kasvavan liiketoiminnassaan paljon seuraavan viiden vuoden aikana. Vastuullisuus nähdäänkin yhä vahvemmin osana strategisia tavoitteita ja kestävää kasvua.

Joko sinun yritykselläsi on vastuullisuusstrategia?

Teknologia muovaa yrityksiä ja niiden arkea. Digitalisaatio on jo pitkään vaikuttanut edistävästi liiketoimintaan.

Mikä on seuraava kestävän kasvun teknologinen askel, joka sinun tulisi ottaa huomioon yrityksesi strategiassa?

Paranna yrityksesi kestävän kasvun johtamista

Hae mukaan Strategia NYT! -kehitys- ja valmennusohjelmaan, jossa pääset uudistamaan strategiaasi siten, että se vastaa kestävän kasvun vaateita.

Uudenlaisessa kehitysohjelmassa parannat kykyäsi johtaa vastuullisuutta osana liiketoimintaa, ja kirkastat yrityksenne strategian teille keskeisellä kehitysalueella: vastuullisuuden tai kestävän digitaalisuuden näkökulmasta.

Kokonaisuuteen kuuluu kaikille yhteinen strategiatyön johtamisen osuus sekä yrityskohtaisesti joko vastuullisuuteen tai kestävään digitaalisuuteen liittyvä osuus. Katso tarkemmat sisällöt alempaa.

Hyödyt yritykselle:

 • Kehität strategista kyvykkyyttäsi ja ymmärrystä kestävän kasvun johtamisesta.
 • Laadit tai kirkastat asiantuntijoiden avulla oman vastuullisuuden tai kestävän digitaalisuuden strategiasi ja sen yhteyden yrityksesi liiketoimintastrategiaan.
 • Parannat yrityksesi koko johdon osaamista kestävän kasvun strategisessa johtamisessa.

 

Kenelle tämä on?

Valmennus- ja kehitysohjelmaan voivat osallistua:

 • pohjoissavolaiset kasvuhakuiset pk-yritykset, joilla on kiinnostusta ja halua kehittyä kestävän kasvun johtamisessa.
 • kaikki yrityksen keskeiset avainhenkilöt ja esihenkilöt pääsevät osallistumaan ohjelmaan verkkoalustan kautta.
 • lisäksi lähityöpajoihin osallistuu yrityksestä aina vähintään yksi henkilö.
Kysy lisää

Mitä kokonaisuus sisältää?

Valmennus- ja kehitysohjelmaan kuuluvat:

 • yrityskohtainen alkuanalyysi
 • neljä yhteistä valmennuksellista työpajaa, jossa yritykset jakautuvat pienryhmiin ja syvennytään valinnan mukaan vastuullisuuteen tai kestävään digitaalisuuteen
 • yrityskohtainen asiantuntijasparraus ja tuki
 • verkkosisällöt ja yhteinen oppimisalusta.
Ilmoittaudu

Strategiatyön johtaminen

Yleisiä strategiatyön haasteita on taipumus ylisuunnitella ja alitoteuttaa. Strategia jää myös usein ylimmän johdon harjoitukseksi ja siten etäiseksi muulle organisaatiolle. Käyttämämme strategiaprosessi koostuu neljästä vaiheesta: ymmärrys, näkemys, valinnat ja toteutus. Mallimme tarkoituksena on olla mahdollisimman ymmärrettävä, selkeä ja helposti johdettavissa, ja jota yritykset voivat hyödyntää missä tahansa strategiatyössä.

 • Ymmärrysvaiheessa tarkastellaan yrityksen sisintä ja tätä hetkeä.
 • Näkemysvaiheessa vuorostaan käännetään katse tulevaan ja oman organisaation ulkopuolelle.
 • Kun on ymmärrys yrityksen nykytilasta sekä näkemys tulevasta, tehdään strategiset valinnat.
 • Lopuksi näitä valintoja lähdetään toteuttamaan.

Valmennusohjelmamme rakentuu tämän nelivaiheisen mallin mukaan. Ohjelman kautta strategia ja strategiatyö näyttäytyy sinulle selkeänä, johdonmukaisena ja innostavana kokonaisuutena. Kokonaisuuden jäleen sinulla on riittävä osaaminen ja konkreettisia työkaluja oman organisaatiosi strategiatyön läpivientiä varten.

Yhteisen osuuden lisäksi voit valita seuraavista painopisteistä toisen, johon yrityksenne keskittyy: vastuullisuuteen tai kestävään digitaalisuuteen.

1. Vastuullisuus

Yritysvastuu jakaantuu nykyisin neljään osa-alueeseen: sosiaaliseen, taloudelliseen, ympäristölliseen ja kulttuurilliseen kestävyyteen. Yritysten vastuun piiri on jatkuvasti laajentunut, ja siihen liittyvät yrityksen oman toiminnan lisäksi alihankinta- ja toimittajasuhteet sekä yrityksen laajempi yhteiskunnallinen rooli.

Ohjelmassa yrityksesi nykytilanne analysoidaan, minkä jälkeen yritystänne valmennetaan vastuullisuusstrategian laatimiseen tai kirkastamiseen. Vastuullisuusstrategia perustuu liiketoimintavaikutuksen ja sidosryhmämerkittävyyden kehittämiselle, jolloin yritystänne autetaan strategisten valintojen ja kehityshankkeiden muotoilussa tunnistamalla teille tärkeimmät toimenpiteet ja niiden aikajänne.

Tunnistetut toimenpiteet voivat perustua esimerkiksi erilaisten vastuullisuusteemojen, kuten vihreän siirtymän tai kiertotalouden, kehittämiseksi osaksi prosesseja, palveluita, henkilöstön osaamista, ulkoista viestintää tai uutta teknologiaa. Lisäksi yritystänne valmennetaan strategian johtamisessa käytäntöön.

2. Kestävä digitaalisuus

Digitaalisuus on käsitteenä laaja kokonaisuus, johon yritykset ovat panostaneet jo vuosikymmeniä. Investoinneilla on luotu pohjaa erityisesti sisäisen tehokkuuden kehittämiseen esimerkiksi toiminnan- ja asiakastiedon ohjauksessa. Nykytarve sisältää myös yrityksen ulkoisen toiminnan kehittämisen, kuten asiakaskokemuksen ja -palvelun parantamisen.

Keskeistä on suunnitella, mitä yritys voi tehdä digitaalisuuden kehittämisessä suhteessa nykytilaansa ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tärkeää on myös huomioida digitalisoinnin vaikutukset kestävän kasvun ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ohjelmassa yrityksesi nykytilanne analysoidaan, minkä jälkeen teitä valmennetaan digistrategian laatimiseen tai kirkastamiseen. Digistrategia perustuu asiakasarvon lisäämiselle, jolloin yritystänne autetaan strategisten valintojen ja kehityshankkeiden muotoilussa tunnistamalla yritykselle tärkeimmät toimenpiteet ja aikajänne.

Tunnistetut toimenpiteet voivat perustua esimerkiksi palvelukanavien, prosessien, tuotekehityksen ja markkinoinnin digitalisoimiselle. Lisäksi yritystänne valmennetaan strategian johtamisessa käytäntöön.

Osallista ja syvennä verkossa

Osallistujilla on koko valmennuksen ajan käytössään kattava verkko-oppimisalusta, jonne myös kaikki yrityksen keskeiset avainhenkilöt pääsevät osallistumaan. Alustalta löytyy teemaan liittyvää aineistoa, tehtäviä sekä materiaalia käytännön strategiatyön avuksi.

kuvituskuva

Aikataulu

Tammikuu: painopistevalinnat ja osallistujien nimeäminen
Helmi-maaliskuu: yrityskohtainen analyysi
Huhtikuu: to 7.4. Ymmärrys-työpaja
Toukokuu: to 5.5. Näkemys-työpaja
Kesäkuu: to 16.6. Valinnat-työpaja, yrityskohtainen sparraus
Syyskuu: ti 8.9. Toteutus-työpaja, yrityskohtainen sparraus

Työpajojen kesto on klo 8.30-15.30. Työpajat toteutetaan Kuopion alueella, ja niihin voi osallistua 1-2 henkeä per yritys. Yrityksen muiden avainhenkilöiden on mahdollista perehtyä työpajojen aiheisiin itsenäisesti verkkoalustatyöskentelyn kautta.

Ilmoittaudu mukaan!

Aika: helmikuu-elokuu 2022. Tarkka aikataulu tiedotetaan myöhemmin.
Hinta: osallistumismaksu yritykselle on 1 200 € (norm. 6 000 €).

Valmennus- ja kehitysohjelma on käynnissä.

Ohjelma toteutetaan “Strategia NYT! Kestävän kasvun johtaminen pk-yrityksissä” -hankkeessa 1.11.2021-30.11.2022. Hankkeen päätoteuttajana toimii Talentree Oy. Hanke rahoitetaan EU-osarahoituksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen tuella.

Antti Huuskonen

Yli kymmenen vuoden kokemus liiketoiminnan ja operaatioiden kehittämisestä, etenkin teknologia-alan johtamisjärjestelmien ja prosessien osalta. Valmennuksen kärkinä HSEQ-järjestelmät sekä tuottavuuden ja prosessien kehitys ja muutosjohtaminen lean-filosofian mukaan.​
Heidi Eskelinen

Heidi Eskelinen

Yli kymmenen vuoden kokemus tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultoinnin tehtävistä. Intohimoina yrityksen strategiatyö sekä talouden johtamisen kehittäminen, joita myös valmentaa.

          ESR logo.    Vipuvoimaa logo