Strategian johtaminen kuuluu esihenkilön perustehtäviin, mutta jää usein päivittäisen kiireen jalkoihin. Samalla strategian ja liiketoimintaosaamisen merkitys kasvaa yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä: pärjätäkseen yritysten tulee osata ennakoida ja visioida, tehdä oikeita strategisia valintoja ja viedä niitä systemaattisesti toteutukseen.

Talentreen vahvuuksiin kuuluvat erityisesti erilaiset strategia- ja talousvalmennukset sekä syvällinen ymmärrys liiketoiminnasta. Valmennusfilosofiamme ytimessä on strategialähtöinen esihenkilötyö, jonka avulla strategiasta tulee päivittäinen työkaveri ja henkilöstön merkitys strategian toteuttajina kirkastuu.

Nosta johtamisen tasoa

Valmennustemme avulla johto ja esihenkilöt saavat tietoa ja työkaluja onnistua työssään: Strategisen kyvykkyyden kehittäminen luo kivijalan menestykselle kivijalan ja muutoskyvykkyyttä tulevaisuuteen. Samalla organisaatiota johdetaan kohti tavoitteita selkeiden projektien ja mittareiden avulla. Strategiaprosessin hallitseminen suunnitelmasta toteutukseen onkin yritykselle eräänlainen nykypäivän henkivakuutus.

Hyödyt yritykselle

 • Parempi strateginen kyvykkyys
 • Parempi muutoskyvykkyys
 • Systemaattinen eteneminen kohti tavoitteita
 • Tiedolla johtaminen

Hyödyt yksilölle

 • Saat työkaluja strategiseen johtamiseen.
 • Opit ovat sovellettavissa päivittäiseen työhösi.
 • Kehität strategista ajattelukykyäsi.
 • Kehität projektoinnin ja toteutuksen taitoja.
 • Kehityt modernina liiketoimintaosaajana
 • Opit tiedolla johtamisen taitoja talouden osa-alueella.

Kenelle?

Valmennuksemme sopivat moderneille johtajille, jotka haluavat menestyä työssään. Strategiaan ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen keskittyvät valmennuksemme on suunnattu erityisesti pk-yritysten johtohenkilöille kuten toimitusjohtajille, johtoryhmän ja hallituksen jäsenille, sekä liiketoimintajohtajille ja esihenkilöille.

Ota yhteyttä

Vahvaa strategista tekemistä

Valmennuksemme pohjautuvat syvälliseen strategia- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Siksi ne tuottavat yritykselle mitattavaa lisäarvoa selkeinä ja systemaattisina tavoitteina, suunnitelmina ja toimintatapoina.

Kytköksemme kasvuyrityksiin on vahva, ja näemme, mikä merkitys johtamisajattelun ja toimintamallien kehittämisellä on henkilökohtaisen ja yrityksen kasvun tukena. Siksi varmistamme valmentajan, vertaisoppimisen ja uusien työkalujen kautta saavutettujen hyötyjen siirtämisen osaksi päivittäistä työskentelyä.

Valmennuksemme rakentuvat ketterille, vuorovaikutteisille ja uudenaikaisille oppimismenetelmille sekä huippuluokan valmentajaverkoston osaamiselle. Valmennuksen lopputuloksena teillä on tavoitteellinen, konkreettinen ja mitattavissa oleva kehityssuunnitelma onnistumisen ja vaikuttavuuden seurantaan.

kuvituskuva

Valitse aiheesi

Palveluihimme kuuluvat esihenkilövalmennukset, johtoryhmävalmennukset ja yksilövalmennukset sekä coaching. Strategiaan ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen keskittyvien valmennustemme aiheita ovat esimerkiksi:

 • strategia töihin esihenkilöille
 • strategiaprosessin vaiheet
 • strateginen johtaminen
 • strategian toteuttaminen
 • tiedolla johtaminen
 • talouden johtaminen
 • myynnin johtaminen
 • työn murroksen johtaminen
 • muutosjohtaminen
 • vastuullisuus liiketoimintastrategiassa
 • ketterä ja itseohjautuva organisaatio.
Pyydä tarjous
kuvituskuva

Valitse työkalut

Hyödynnämme valmennuksissamme monipuolisesti erilaisia työkaluja ja menetelmiä, jotka tukevat valmennuksen tavoitteita, monimuotoista oppimista ja syvällisiä oivalluksia. Valmennuksen taustatietona, välitehtävinä tai yhteisen työskentelyn tukena voidaan käyttää mm. seuraavia:

 • analyysit
 • johdon työpöytämalli
 • verkko-oppimisympäristö
 • fasilitoitu keskustelu ja tehtävät
 • vertaismentorointi
 • coaching
 • webinaari-tallenteet
 • oppimispäiväkirja
 • yhteiset reflektoinnit
 • oma kasvu- ja kehityssuunnitelma
 • mittarit ja seuranta.
Ota yhteyttä

Esimerkkejä valmennuksistamme

Suunnittele teidän huippuvalmennus!

Valmennuksemme rakennetaan yrityksesi tarpeiden ja toiveiden sekä kohderyhmän mukaisesti. Näiden pohjalta määritellään yhdessä tavoitteitanne tukeva sisältö, kesto (1–7 h), tapaamismäärät, oppimismenetelmät sekä mittarit ja arviointi. Valmennukset voidaan toteuttaa niin etä- kuin läsnätoteutuksina tai näiden yhdistelminä.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yrityksesi seuraava huippuvalmennus!

Kysy lisää valmennuksista

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Johanna Haapakorva

Jatkuvasta oppimisesta ja sen yhteydestä yritysten kilpailukykyyn kiinnostunut kehittäjä, jonka osaamisessa yhdistyvät tulevaisuusorientoitunut, ihmislähtöinen ja liiketoiminnallinen ajattelu.

Blogit