Oppimisen draivaaja

Talentreen oppimis- ja valmennuspalvelut vastaa kaikista palveluista, jotka mahdollistavat strategiasta johdetun osaamisen kehittämisen yrityksissä. Löydät meiltä palvelut itsesi ja organisaatiosi osaamisen kehittämiseen. Olemme rinnallasi muutoksen aikaansaajana, kirittäjänä ja auttajana, sillä ainoastaan kehittyvä organisaatio pystyy kestävään kasvuun.

Muutoksen johtaminen on osaamisalue, jossa kokemus auttaa. Johtajilta ja esihenkilöiltä tarvitaan yhä enemmän kyvykkyyttä uudistua ja oppia erilaisissa muutostilanteissa. Uudistumisen keskiössä on ketterä strategia, joka toteutuu organisaation kaikilla tasoilla.

Strategialähtöiset valmennuspalvelut

Talentreen valmennuspalveluilla saat organisaatiosi henkisistä voimavaroista parhaan mahdollisen irti. Valmennuksemme on jaoteltu inhimillisten, teknologiaan liittyvien ja strategisten kyvykkyyksien kehittämiseen ja modernin johtamistyön tukemiseen näitä ydinosaamisia vahvistamalla. Valmennuksemme ovat aina räätälöityjä, ja hyödynnämme niissä kokemukseen sekä tutkittuun tietoon perustuvia valmennusmalleja. Näin saamme aikaan aitoa muutosta, ja pystymme mittaamaan mm. johtoryhmän kehittymistä.

täytekuva

Ihminen

Kasvu lähtee ihmisestä

Ihmislähtöisten taitojen hallitseminen tuo johtajalle kykyä innostaa ja motivoida ihmisiä sekä luoda työhön merkitystä. Samalla työyhteisön vuorovaikutusta ja toimintaa voidaan paremmin ohjata strategian mukaiseen suuntaan. Valmennustemme avulla johto, esihenkilöt ja työyhteisö saa tietoja ja työkaluja työssään onnistumiseksi.

Tutustu valmennuksiin

Teknologia

Johda muutoksen mahdollisuuksia

Digitaalisuus luo mahdollisuuksia parempiin tuotteisiin, palveluihin ja asiakasymmärrykseen, ja mm. digitaalisen asiakaskokemuksen, myynnin ja tietoturvan parantaminen ovat modernin yrityksen kivijalkoja. Valmennuksemme kehittävät kykyä tunnistaa digitaalisia ratkaisuja ja tehdä niihin liittyviä valintoja.

Tutustu valmennuksiin

Liiketoiminta

Nosta johtamisesi tasoa

Pärjätäkseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten tulee osata ennakoida ja visioida, tehdä strategisia valintoja ja viedä niitä systemaattisesti toteutukseen. Valmennustemme myötä yrityksen strateginen kyvykkyys kasvaa, ja organisaatiota johdetaan kohti tavoitteita selkeiden projektien ja mittareiden avulla.

Tutustu valmennuksiin

Liiketoimintajohtaja

Johanna Haapakorva

Johanna Haapakorva

Jatkuvasta oppimisesta ja sen yhteydestä yritysten kilpailukykyyn kiinnostunut kehittäjä, jonka osaamisessa yhdistyvät tulevaisuusorientoitunut, ihmislähtöinen ja liiketoiminnallinen ajattelu.