Osaaminen on kriittinen menestystekijä, jonka merkitys korostuu työn ja teknologioiden murroksessa. Yrityksen on keskeistä tunnistaa nykyinen ydinosaamisensa ja tulevaisuuden kriittinen osaaminen sekä lähteä kehittämään osaamista strategisesti. Näin varmistetaan, että organisaation oppimisesta ja kilpailukykytekijöistä pidetään huolta.

Autamme yritystäsi osaamisstrategian laadinnassa ja toteuttamisessa.

Hyödyt yritykselle ja yksilölle

Kumppanin avulla teet osaamisstrategiatyöstä yksinkertaisempaa ja mahdollistat strategian menestyksekkään toteutuksen. Autamme teitä nelivaiheisen strategiaprosessimme avulla: käymme läpi ymmärryksen, näkemyksen, valinnat ja toteutuksen. Fasilitointiprosessimme avulla varmistat keskeisten henkilöiden osallistumisen ja sitoutumisen strategian toteuttamiseen arjessa.Tuloksena on selkeä osaamisstrategia, joka viedään johdetusti osaksi henkilöstönne kehityspolkuja. Osaamisen systemaattinen ja läpinäkyvä johtaminen vetää puoleensa osaajia.

Hyödyt yritykselle

 • Strategialähtöinen kyvykkkyyksien johtaminen
 • Kilpailukyvystä huolehtiminen
 • Kilpailuedun rakentaminen
 • Organisaation veto- ja pitovoima

Hyödyt yksilölle

 • Motivoiva kehittymissuunnitelma
 • Merkityksellisyyden kokemus
 • Tulevaisuuden osaamisen kehittäminen
 • Tavoitteiden selkeys ja seuranta

Kenelle?

Strategisen HR:n palvelumme on suunnattu systemaattisesta osaamisen johtamisesta kiinnostuneille yrityksille ja näiden johtohenkilöille kuten toimitusjohtajille, johtoryhmän jäsenille, HR-asiantuntijoille ja liiketoiminnoille. Erityisen hyvin se sopii organisaatioille, jotka haluavat nostaa oppimiskyvyn osaksi kilpailukykyään.

Ota yhteyttä
kuvituskuva

Missä tilanteessa?

Autamme yritystäsi osaamisstrategian laadinnassa ja toteuttamisessa sekä erilaisissa kehityshankkeissa osaamisstrategian toimeenpanon osalta. Olemme myös pidempiaikainen kehittäjäkumppani ja rinnalla kulkija varmistamassa, että strategiset tavoitteet toteutuvat yrityksesi eri tasoilla.

 • osaamisstrategian laadinta
 • osaamisstrategian sparraus
 • osaamisstrategian toteutus
 • erilaiset oppivan organisaation kehityshankkeet kuten organisaatiomuotoilu, osaajatiimien valmennukset, sisäiset akatemiat, oppimisrakenteiden ja käytänteiden kehittäminen
 • digitaalinen työkalu ja prosessimalli kyvykkyyden johtamiseen osana organisaation vuosikelloa
Pyydä tarjous

Millaista osaamista tarvitsette nyt ja tulevaisuudessa?

Strategisen HR:n projektimme rakennetaan yrityksesi tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Työpajat voidaan toteuttaa niin etä- kuin läsnätoteutuksina tai näiden yhdistelminä. Käytössänme on digitaalinen fasilitointialusta.

Ota yhteyttä, ja suunnitellaan yrityksellenne strategialähtöinen oppimisstrategia!

Kysy lisää strategisen HR:n palveluista

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Johanna Haapakorva

Jatkuvasta oppimisesta ja sen yhteydestä yritysten kilpailukykyyn kiinnostunut kehittäjä, jonka osaamisessa yhdistyvät tulevaisuusorientoitunut, ihmislähtöinen ja liiketoiminnallinen ajattelu.

Blogit