Teknologia kehittyy nopeasti, muuttaa toimintaamme ja avaa uusia mahdollisuuksia. Yritykselle on tärkeää olla etunojassa ymmärtämässä näiden muutosten vaikutusta omalle liiketoiminnalleen: Digitaalisuus luo mahdollisuuksia parempiin tuotteisiin, palveluihin ja asiakasymmärrykseen. Samalla se muuttaa työnteon tapoja, haastaa oppimaan uutta ja edellyttää tietosuojaa koskevien riskien huomioimista.

Digitaalisen asiakaskokemuksen, myynnin tai tietoturvan parantaminen ovat modernin yrityksen kivijalkoja. Talentreen valmennukset kehittävät kykyä tunnistaa digitaalisia ratkaisuja ja tehdä niihin liittyviä valintoja omassa liiketoiminnassa.

Johda muutoksen mahdollisuuksia

Valmennustemme avulla johto ja esihenkilöt saavat tietoa ja työkaluja onnistua työssään: digi- ja datakyvykkyyden kehittäminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja rakentaa kilpailuetua.

Hyödyt yritykselle

 • Teknologioiden järkevä hyödyntäminen.
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen kilpailuetuna.
 • Tietoturvauhkien tunnistaminen ja hallinta.

Hyödyt yksilölle

 • Saat työkaluja data- ja digikyvykkyyden kehittämiseen.
 • Opit ovat sovellettavissa päivittäiseen työhösi.
 • Ymmärryksesi moderneista teknologioista lisääntyy.
 • Kehityt modernina johtajana.
 • Tunnistat digitalisuuteen liittyvät riskit.

Kenelle?

Valmennuksemme sopivat moderneille johtajille, jotka haluavat menestyä työssään. Teknologisen ymmärryksen kehittämiseen keskittyvät valmennuksemme on suunnattu erityisesti pk-yritysten johtohenkilöille kuten toimitusjohtajille, johtoryhmän ja hallituksen jäsenille sekä liiketoiminta-, kehitys- ja teknologiajohtajille sekä esihenkilöille.

Ota yhteyttä

Ajantasaista teknologiaosaamista

Valmennuksemme pohjautuvat vahvaan ja käytännönläheiseen teknologiaosaamiseen, joka kehittyy päivittäisessä asiakastyössämme kasvuyritysten kanssa.  Siksi ne tuottavat yritykselle mitattavaa lisäarvoa, kun teknologiset ratkaisut perustuvat ajantasaiseen ja kehittyvään ymmärrykseen.

Valmennuksemme rakentuvat ketterille, vuorovaikutteisille ja uudenaikaisille oppimismenetelmille sekä huippuluokan valmentajaverkoston osaamiselle. Valmennuksen lopputuloksena teillä on tavoitteellinen, konkreettinen ja mitattavissa oleva kehityssuunnitelma onnistumisen ja vaikuttavuuden seurantaan.

Työssämme näemme, mikä merkitys johtamisajattelun ja toimintamallien kehittämisellä on henkilökohtaisen ja yrityksen kasvun tukena. Siksi varmistamme valmentajan, vertaisoppimisen ja uusien työkalujen avulla, että saavutetut hyödyt siirtyvät osaksi päivittäistä työskentelyä.

Valitse aiheesi

Palveluihimme kuuluvat esihenkilövalmennukset, johtoryhmävalmennukset ja yksilövalmennukset sekä coaching. Teknologisen kyvykkyyden kehittämiseen keskittyvien valmennustemme aiheita ovat esimerkiksi:

 • teknologisen murroksen johtaminen
 • digitaalisen asiakaskokemuksen rakentaminen
 • data- ja digikyvykkyyden kehittäminen
 • digitaalinen markkinointi
 • tietoturvavalmennukset.
Pyydä tarjous
Strategia NYT!

Valitse työkalut

Hyödynnämme valmennuksissamme monipuolisesti erilaisia työkaluja ja menetelmiä, jotka tukevat valmennuksen tavoitteita ja syvällistä oppimista. Valmennuksen taustatietona, yhteisen työskentelyn tukena tai välitehtävinä voidaan käyttää mm. seuraavia:

 • analyysit
 • arviointityökalut
 • verkko-oppimisympäristö
 • fasilitoitu keskustelu ja tehtävät
 • vertaismentorointi
 • coaching
 • webinaari-tallenteet
 • yhteiset reflektoinnit.
Ota yhteyttä

Suunnittele teidän huippuvalmennus!

Valmennuksemme rakennetaan yrityksesi tarpeiden ja toiveiden sekä kohderyhmän mukaisesti. Näiden pohjalta määritellään yhdessä tavoitteitanne tukeva sisältö, kesto (1–7 h), tapaamismäärät, oppimismenetelmät sekä mittarit ja arviointi. Valmennukset voidaan toteuttaa niin etä- kuin läsnätoteutuksina tai näiden yhdistelminä.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yrityksesi seuraava huippuvalmennus!

Kysy lisää valmennuksista

Ota yhteyttä

Johanna Haapakorva

Johanna Haapakorva

Jatkuvasta oppimisesta ja sen yhteydestä yritysten kilpailukykyyn kiinnostunut kehittäjä, jonka osaamisessa yhdistyvät tulevaisuusorientoitunut, ihmislähtöinen ja liiketoiminnallinen ajattelu.

Blogit