Valmentajat

Antti Haapakorva

Antti Haapakorva

Talentreen perustajaosakas, jonka intohimona on kasvu, kehittäminen ja jalkapallo. Valmennuksissa erityinen intohimo ja osaaminen strategioissa ja strategiatyön johtamisessa.

Antti Huuskonen

Yli kymmenen vuoden kokemus liiketoiminnan ja operaatioiden kehittämisestä, etenkin teknologia-alan johtamisjärjestelmien ja prosessien osalta. Valmennuksen kärkinä HSEQ-järjestelmät sekä tuottavuuden ja prosessien kehitys ja muutosjohtaminen lean-filosofian mukaan.​
Heidi Eskelinen

Heidi Eskelinen

Yli kymmenen vuoden kokemus tilintarkastus- ja liikkeenjohdon konsultoinnin tehtävistä. Intohimoina yrityksen strategiatyö sekä talouden johtamisen kehittäminen, joita myös valmentaa.
Johanna Haapakorva

Johanna Haapakorva

Jatkuvasta oppimisesta ja sen yhteydestä yritysten kilpailukykyyn kiinnostunut kehittäjä, jonka osaamisessa yhdistyvät tulevaisuusorientoitunut, ihmislähtöinen ja liiketoiminnallinen ajattelu.
Jouni Nykänen

Jouni Halonen

Laatu- ja HSE-johtamisen asiantuntija ja ulkoistettu laatupäällikkö. Valmentajana tärkeimpiä onnistumisen mittareita käytännönläheisyys ja ymmärrettävyys. Teemoina mm. systemaattisen liiketoiminnan sekä asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen ja vastuullisuus liiketoiminnassa. 
Mika Sutinen

Mika Sutinen

Kokenut kasvun osaaja ja hallitusammattilainen, joka toimi aiemmin esimerkiksi Musti ja Mirri -ketjun toimitusjohtajana. Nykyisin hallitusammattilainen ja Vaaka Partnersin Industrial Partner. Talentree Oy:n osakas ja Senior Advisor.
Olli Paavola

Olli Paavola

20 vuoden kokemus kouluttamisesta ja valmentamisesta: teemoina erityisesti strategia, strategian jalkauttaminen ja johtajana kehittyminen. Kiinnostunut maailmaan muutoksesta sekä historian ja tulevaisuuden välisestä suhteesta.

Vieraat

Ari Lahti

Ari Lahti

Jari Jolkkonen Johtamisen Jälki Webinaarivieras

Jari Jolkkonen

Kuopion hiippakunnan piispa avaa johtamisfilosofiaansa ja sen taustalla olevaa ihmiskäsitystään sekä näiden syntyyn vaikuttaneita teorioita.
Juha Vidgren Ponsse

Juha Vidgrén

Ponssen hallituksen ja omistajasuvun jäsen avaa kasvuympäristön ja vanhempiensa esimerkin yhteyttä Ponssen arvoihin ja toimintaan nykypäivänä.
Kirsi Soininen Johtamisen Jälki

Kirsi Soininen

Kuopion markkinointijohtaja erittelee kymmenvuotista uraansa alueen vetovoimaisuuden eteen sekä omaa johtamisfilosofiaansa, jota määrittävät palveleva ja tunnelmajohtaminen.
marko korhonen maakuntajohtaja

Marko Korhonen

Mika Kojonkoski

Mika Kojonkoski

Pia Hortling Olvi

Pia Hortling

Olvi Oyj:n yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja avaa Olvin vastuullisuusohjelmaa ja sitä, sen kautta luodaan lisäarvoa yritykselle ja sidosryhmille.

Riikka Wulff

Pentik Oy:n toimitusjohtaja avaa, miten yritys hakee kasvua kansainvälistymisen ja digitaalisen liiketoiminnan kautta.
Siamäk Naghian

Siamäk Naghian

Genelec Oy:n toimitusjohtaja kertoo oppinsa johtajuuden ytimestä ja kytkee sen esimerkein koskettamaan kaikkea ihmisten välistä toimintaa.